Formuefællesskab

I denne artikel vil vi dykke ned i begrebet formuefællesskab, hvordan det fungerer, og hvilke konsekvenser det kan have for par i Danmark.

Hvad er Formuefællesskab?

Formuefællesskab er en central del af det danske ægteskabslovgivning og har betydning for de økonomiske forhold mellem ægtefæller. Grundlæggende betyder formuefællesskab, at alt hvad parret erhverver under ægteskabet, betragtes som fælles formue, der skal deles ligeligt mellem ægtefællerne ved en eventuel separation, skilsmisse eller død. Formuefællesskabets grundprincip er, at begge parter i ægteskabet bidrager ligeligt til fællesøkonomien og dermed også skal dele formuen ligeligt.

Hvordan fungerer Formuefællesskab?

Formuefællesskab indtræder automatisk, når et par bliver gift i Danmark, og det omfatter både aktiver og passiver. Aktiver inkluderer alle værdier, som parret har erhvervet under ægteskabet, såsom ejendomme, biler, møbler, opsparinger og aktiebeholdninger. Passiver er gæld, der er optaget under ægteskabet, og som ligeledes deles mellem parterne.

Bodeling ved Separation og Skilsmisse

Ved en separation eller skilsmisse skal parret foretage en såkaldt bodeling, hvor den fælles formue skal deles ligeligt mellem ægtefællerne. Dette indebærer, at parret skal opgøre deres samlede aktiver og passiver og finde en retfærdig måde at dele disse på. Bodelingen kan foretages enten ved hjælp af en advokat eller ved en aftale mellem ægtefællerne selv, hvis de er enige om opdelingen.

Særeje som alternativ

Nogle par vælger at aftale særeje i stedet for formuefællesskab. Særeje betyder, at hver ægtefælle ejer sin formue uafhængigt af den anden part og dermed ikke skal deles ved en eventuel separation eller skilsmisse. Særeje kan aftales enten som fuldstændigt, begrænset eller som kombinationssæreje. Det er vigtigt at opsætte en ægtepagt med en advokat for at aftale særeje.

Formuefællesskab ved Ægtefælles Død

I tilfælde af en ægtefælles død, skal der også foretages en bodeling af formuefællesskabet. Den efterladte ægtefæl kan dog vælge at sidde i uskiftet bo, hvilket betyder, at den efterladte ægtefælle fortsætter med at råde over den fælles formue uden at skulle dele den med afdødes arvinger. Dette kan dog have konsekvenser for arvingernes mulighed for at få deres arv udbetalt og bør derfor overvejes nøje.

Det er vigtigt at have en god forståelse for de økonomiske aspekter i et ægteskab, og formuefællesskab er en central del af dette. Gennem bodeling og eventuelle aftaler om særeje, kan par beskytte deres interesser og sikre en retfærdig opdeling af formuen i tilfælde af separation, skilsmisse eller død.

Relateret artikler