Factoring

I denne artikel vil vi undersøge, hvad Factoring er og hvordan det kan være en løsning for virksomheder, der ønsker at forbedre deres likviditet og finansielle stilling. Vi vil gennemgå de forskellige typer af Factoring, samt fordele og ulemper ved at benytte denne finansieringsmetode for virksomheder i Danmark.

Hvad er factoring?

Factoring er en finansiel teknik, hvor virksomheder sælger deres fakturaer til et factoring-selskab (også kaldet en fakturakøber), som derefter overtager opkrævningen af fakturaerne og stiller likviditet til rådighed straks. På denne måde får virksomheden adgang til likviditet, der ellers ville være bundet op i kundernes kredittid.

Typer af Factoring

Der findes flere forskellige typer af Factoring, herunder:
1. Regres Factoring: Fakturakøberen har mulighed for at kræve pengene tilbage fra virksomheden, hvis kunden ikke betaler.
2. Non-regres Factoring: Fakturakøberen påtager sig hele kreditrisikoen og har ingen mulighed for at kræve pengene tilbage fra virksomheden, hvis kunden ikke betaler.
3. Recourse Factoring: Virksomheden forpligter sig til at tilbagekøbe ubetalte fakturaer
4. Invoice Discounting: En form for Factoring, hvor virksomheden fortsat står for opkrævningen af fakturaer, men benytter fakturakøberens likviditet.

Fordele ved Factoring

Factoring kan give virksomheder en række fordele, såsom:
1. Øget likviditet: Virksomheden får hurtig adgang til likviditet, hvilket giver mulighed for bedre likviditetsstyring og investeringer i vækst og udvikling.
2. Færre ressourcer brugt på debitorstyring: Factoring kan frigøre tid og ressourcer i virksomheden, der tidligere har været brugt på at følge op og inddrive ubetalte fakturaer.
3. Kreditrisiko håndtering: Ved at benytte non-regres Factoring, overgår kreditrisikoen til fakturakøberen.
4. Fleksibilitet: Factoringaftaler kan skræddersys til virksomhedens specifikke behov og ønsker.

Ulemper ved Factoring

Der er også nogle ulemper ved Factoring, som virksomheder skal være opmærksomme på:
1. Omkostninger: Factoring kan være forbundet med omkostninger i form af gebyrer, renter og provision.
2. Regres Factoring og kreditrisiko: Hvis virksomheden vælger regres Factoring, forbliver kreditrisikoen hos virksomheden.
3. Kundereaktion: Nogle kunder kan reagere negativt på, at en ekstern part overtager opkrævningen af fakturaer.

Hvornår er Factoring en god løsning?

Factoring kan være en god løsning for virksomheder, der oplever likviditetsproblemer, har stor eksponering over for enkelte kunder, eller ønsker at outsource debitorstyring. Det kan også være en god løsning for virksomheder i vækst, der har brug for øget likviditet til at finansiere nye investeringer og udvikling.

I sidste ende afhænger det af virksomhedens individuelle behov og omkostningerne ved Factoring versus de potentielle fordele.

Relateret artikler