Debet

Debet angiver en økonomisk transaktion, hvor der er foretaget en udbetaling eller en reduktion af en aktivkonto. Du kan betragte det som den “venstre” side af en regnskabspost. Bliv klogere på debet nedenfor.

Hvad er debet?

Debet er den del af en transaktion, der på den ene side øger dine aktivkonti, fx kassebeholdning, lager eller debitorer, og på den anden side reducerer dine passivkonti, fx leverandører og gæld. På din balance vil dine aktiver være repræsenteret på debetsiden og dine passiver på kreditsiden.

Debet er kort sagt en regnskabsbetegnelse, der kan angive øgede aktiver eller reducerede passiver i en virksomheds regnskab.

I mere økonomisk tekniske termer er debet en transaktion, hvor der foretages en indtægts- eller aktionstilgang til en konto i virksomhedens regnskab.

Eksempel: En virksomhed køber varer til sit lager på kredit. Det øger lageret, men det øger også leverandørgælden. Transaktionen vil derfor blive registreret som en debet på lagerkontoen og en kredit på leverandørgældskontoen.

Hænger debet og kredit sammen?

Debet og kredit er to regnskabsmæssige begreber, der arbejder sammen for at registrere og spore transaktioner i en virksomheds regnskabssystem. 

Debet og kredit bruges til at registrere ændringer i aktiver, passiver og egenkapital på en virksomheds balance.

En debet transaktion bliver registreret på debetsiden af en konto og øger normalt aktivkonti, fx kassebeholdning, lager eller debitorer. På den anden side bliver en kredit transaktion registreret på kreditsiden og øger normalt passivkonti, fx. førnævnte leverandørgæld.

 En transaktion i en virksomheds regnskabssystem påvirker altid mindst to konti, og summen af debetposterne skal altid være lig med summen af kreditposterne. Dette princip kaldes dobbelt bogføring og sikrer, at regnskabet er i balance.

Eksempel: En virksomhed køber varer for 10.000 kroner på kredit. Det øger lageret med 10.000 kroner (registreret som en debet på lagerkontoen). Samtidig øger det også leverandørgælden med 10.000 kroner (registreret som en kredit på leverandørgældskontoen). Eftersom debet- og kreditbeløbene er ens, vil regnskabet være i balance.

Relateret artikler

Fleksibel og let udlægsapp for alle.

Læg trygt ud for virksomheden med Wolfpack app. Du får helt automatisk dine penge retur indenfor 24 timer. Opret dig gratis, og prøv Wolfpack gratis i 100 dage uden bindinger.