Brutto og netto

Brutto og netto er to nært beslægtede begreber, som typisk bliver benyttet i relation til løn og regnskaber. Brutto bruges til at definere en pris, der inkluderer omkostningerne som fx renter, moms og skat. Netto bruges til at definere den samme pris, bare uden førnævnte omkostninger.

Forskellen på brutto og netto

Betegnelserne brutto og netto bruges typisk i forbindelse med indkomst, løn eller priser.

Brutto refererer til det totale beløb, før der er fratrukket nogen former for afgifter eller andre omkostninger. En bruttoindkomst er dermed den indkomst, som du tjener, før der er blevet fratrukket skat, pensionsbidrag eller andre fradrag.

Netto refererer til det beløb, som du står  tilbage med, når der er blevet fratrukket afgifter og andre omkostninger. Nettoløn er dermed det beløb, som du får indbetalt på din lønkonto, når skat og andre, eventuelle fradrag er blevet fratrukket bruttolønnen.

Når det gælder priser på en vare eller ydelse, refererer bruttoprisen til den fulde pris, fx inklusiv moms, mens nettoprisen viser et beløb fratrukket eventuelle rabatter eller andre fradrag.

Brutto- og nettoløn

Bruttoløn er den løn, som en arbejdsgiver og medarbejder forhandler, bliver enige om og får skrevet ind i medarbejderkontrakten. Bruttolønnen er den totale løn, før skat og eventuelle fradrag eller andre afgifter er blevet fratrukket. 

Nettoløn er den løn, som en medarbejder rent faktisk får udbetalt til sin lønkonto, når skat og eventuelle fradrag eller afgifter er blevet fratrukket bruttolønnen. Nettolønnen er det beløb, som medarbejderen reelt set har til sin rådighed.

Brutto- og nettoydelse

Begreber som brutto- og nettoydelse bruges i relation til banklån, hvor de henholdsvis refererer til en total ydelse og en ydelse fratrukket eventuelle fradrag.

Bruttoydelsen på et banklån er det beløb, som låntageren skal betale til banken hver måned, inklusiv eventuelle renter, gebyrer og andre omkostninger. Bruttoydelsen er det totale beløb, som låntageren betaler til banken, fraregnet de skattemæssige fradrag som låntageren opnår gennem lånet.

Nettoydelsen på et banklån er det beløb, som låntageren ender med at have betalt til banken, når eventuelle fradrag er fratrukket bruttoydelsen. Fradrag kan eksempelvis være skattemæssige fradrag eller fradrag for andre lån, som er taget samtidig med banklånet.

Brutto- og nettoudgift

Brutto- og nettoudgift kan bruges i relation til huskøb. Her refererer de to begreber typisk til købsprisen på huset og køberens faktiske udgift.

En bruttoudgift ved huskøb er den købspris på huset, som sælger opkræver fra køber. Det vil sige, at bruttoudgiften er den pris for huset, som køberen totalt skal betale til sælgeren.

En nettoudgift ved huskøb er den faktiske pris, som køber skal betale for huset, når eventuelle fradrag og omkostninger er blevet fratrukket bruttoudgiften. Fradrag og omkostninger kan fx omfatte ejendomsmæglergebyrer, afgifter og andre omkostninger, som køber skal betale i forbindelse med huskøbet. Nettoudgiften er dermed det beløb, som køberen reelt ender med at betale for huset.

Relateret artikler

Fleksibel og let udlægsapp for alle.

Læg trygt ud for virksomheden med Wolfpack app. Du får helt automatisk dine penge retur indenfor 24 timer. Opret dig gratis, og prøv Wolfpack gratis i 100 dage uden bindinger.