Breakeven

Denne artikel vil forklare, hvad breakeven er, og hvordan det kan anvendes som et vigtigt værktøj for virksomheder og iværksættere. Vi vil gennemgå, hvordan man beregner breakeven, og diskutere de fordele og ulemper ved at fokusere på dette mål. Gennem eksempler vil artikelens indhold hjælpe læseren til bedre at forstå og anvende breakeven i deres egen forretning.

Hvad er Breakeven?

Breakeven er et økonomisk begreb, som refererer til punktet, hvor en virksomheds indtægter præcis dækker dens samlede omkostninger. På dette punkt er virksomheden hverken i stand til at generere overskud eller lide tab. Breakeven er et vigtigt mål, der anvendes af virksomheder og iværksættere, da det kan give en god indikation af, hvorvidt en forretningsmodel er bæredygtig og potentielt rentabel.

Hvordan beregnes breakeven?

For at beregne breakeven er det nødvendigt at kende virksomhedens faste omkostninger, variable omkostninger og salgsindtægter. Faste omkostninger er de omkostninger, der ikke ændres med niveauet for produktion eller salg, såsom husleje og lønninger. Variable omkostninger er de omkostninger, der varierer med produktionen, såsom råvarer og arbejdstimer. Salgsindtægterne er de penge, virksomheden modtager fra salg af varer eller tjenester.

Breakeven formel: Breakeven (BE) = Faste omkostninger / (Salgspris pr. enhed – Variable omkostninger pr. enhed)

Fordele ved at fokusere på breakeven

Der er flere fordele ved at fokusere på breakeven i en virksomhed:

1. Identificering af bæredygtighed: Breakeven hjælper med at identificere, hvorvidt en virksomheds forretningsmodel er bæredygtig på lang sigt. En virksomhed, der ikke kan nå breakeven, vil have svært ved at overleve og vokse.

2. Måling af rentabilitet: Ved at kende breakeven kan virksomheder måle, hvor rentable de er. Virksomheder, der er i stand til at overstige breakeven, kan vurdere deres rentabilitet og vækstpotentiale ved at sammenligne deres faktiske resultater med breakeven.

3. Forbedring af beslutningstagning: Hvis en virksomhed analyserer sine omkostninger og indtægter, kan den tage mere informerede beslutninger om, hvordan man bedst kan reducere omkostningerne og øge indtægterne for at nå breakeven og deraf øge sin rentabilitet.

Ulemper ved at fokusere på breakeven

1. Ignorering af markedets dynamik: At fokusere for meget på breakeven kan få virksomheder til at overse vigtige markedsdynamikker, såsom ændringer i konkurrencesituationen eller kundepreferencer. Dette kan føre til forkerte beslutninger og tab af markedsandel.

2. Manglende fokus på vækst: Hvis en virksomhed udelukkende koncentrerer sig om at nå breakeven, kan det begrænse dens vækstpotentiale. En virksomhed bør også fokusere på at øge sin rentabilitet og markedsandel for at sikre langsigtet succes.

H2: Breakeven i praksis
For at illustrere breakeven i praksis, lad os antage, at der er en virksomhed, der producerer og sælger håndlavet keramik. Virksomheden har faste omkostninger på 50.000 kr. om måneden og variable omkostninger på 100 kr. pr. enhed. Salgsprisen er 300 kr. pr. enhed.

Breakeven (BE) = 50.000 / (300 – 100) = 50.000 / 200 = 250 enheder

Virksomheden skal altså sælge 250 enheder om måneden for at dække sine omkostninger og nå breakeven. Hvis virksomheden formår at sælge flere end 250 enheder, vil den opnå overskud og deraf rentabilitet.

Relateret artikler

Slip for manuelt økonomiarbejde

Wolfpack tager sig af udgifterne lige når de opstår, så du trygt og sikkert slipper for manuelt arbejde, fejl og svindel.
Dine udgifter har aldrig været i bedre hænder.