Bogholderi

Bogholderi er en vigtig del af din virksomheds økonomiske proces. Det handler om at sikre sig et klart billede af økonomien ved at registrere og organisere økonomiske transaktioner, fx. køb, salg og udgifter. Læs her, hvad bogholderi er, hvilke opgaver det omfatter, hvem der har brug for det og hvordan det kan håndteres gennem outsourcing og digitalisering.

Table of Contents

Bogholderi er en vigtig del af din virksomheds økonomiske proces. Det handler om at sikre sig et klart billede af økonomien ved at registrere og organisere økonomiske transaktioner, fx. køb, salg og udgifter. Læs her, hvad bogholderi er, hvilke opgaver det omfatter, hvem der har brug for det og hvordan det kan håndteres gennem outsourcing og digitalisering.

Hvad er et bogholderi?

Bogholderi er den del af en virksomheds regnskabsafdeling, som registrerer og organiserer de økonomiske transaktioner. Bogholderiet skal primært sikre, at økonomien er i orden og alle transaktioner er registreret korrekt.

Hvad er bogholderiets opgaver?

Bogholderiets opgaver kan variere afhængigt af branche og virksomhedsstørrelse, men generelt er opgaverne følgende:

  • Registrering af indgående og udgående fakturaer
  • Håndtering af løn og lønningslister
  • Afstemning af bankkonti og kreditkort
  • Udregning og betaling af moms og skatter
  • Udarbejdelse af årsregnskab og årsrapport

Bogholderi er ofte tidskrævende, og bogholderen skal være både nøjeregnende og detaljefokuseret. Derfor er erfarne og kvalificerede bogholdere gode at have på holdet.

Læs mere under controller.

Hvem kan bruge et bogholderi?

Det er vigtigt at have styr på sit regnskab. Derfor har alle virksomheder, uanset størrelse og branche, brug for et bogholderi.  Har du ikke det overblik, som et bogholderi formidler, kan det hurtigt gå skævt og føre til alvorlige økonomiske problemer. I værste tilfælde kan det ende med, at du må lukke virksomheden.

Outsourcing af din bogføring

Omkostningerne ved et bogholderi kan variere afhængigt af forskellige faktorer, fx. Virksomhedens størrelse, kompleksitet og nuværende bogholderi. Mindre virksomheder med enkle regnskabsopgaver kan godt få arbejdet udført af en enkelt bogholder på deltid eller ved at outsource til en ekstern leverandør. Jo større virksomheden er, eller jo mere kompleks forretningen er skruet sammen, des bedre er det at hyre et team af bogholdere eller sågar fuldtidsansætte en regnskabschef.

Hvis du går med overvejelser omkring omkostningerne ved et bogholderi, gør du klogt i at huske på de potentielle omkostninger, der kan være ved ikke at have et. Regnskabsfejl kan nemt føre til sanktioner fra skattemyndighederne eller endda retssager. Med et professionelt bogholderi er du sikker på at overholde alle regler og forordninger, og du kan undgå unødvendige omkostninger og risici. Derfor er et godt bogholderi alle pengene værd.

Digitalt bogholderi og den nye bogføringslov

I dagens digitale verden får vi flere og flere muligheder for at automatisere og digitalisere bogføringsprocesserne. Det vil give virksomheder en række fordele i forhold til at kunne reducere tidsforbrug, minimere fejlmarginer og samtidigt give et mere opdateret og nøjagtigt billede af virksomhedens økonomi.

Den nye bogføringslov, som træder i kraft i 2024, stiller krav til, hvordan bogføring skal foregå, fx. krav til digital indberetning af transaktioner. 

Virksomheder kan med fordel tage nye digitale bogføringsværktøjer i brug. Mange af disse kan integreres med andre potentielle forretningsapplikationer som fx. løn-, økonomi- og betalingssystemer. Det kan være med til at sikre, at virksomhedens regnskab opfylder de nye lovkrav. 

  1. Husk at sikre dig, at bogholderiet bliver udført korrekt og professionelt. 
  2. Bogholderi er en tidskrævende proces også for en ekspert, så afsæt god tid for at skabe et komplet økonomisk overblik i virksomheden.
  3. Kravene i den nye digitale bogføringslov lægger op til hyppigere brug af nye digitale rengskabstekniske værktøjer.
  4. Jo bedre digitale værktøjer, des mere tid kan bogholderne spare og desuden øge nøjagtigheden i rapportering. 
  5. Udlægshåndtering er en af de mest besværlige dele af bogholderi, og løsningen her kan være en digital applikation som Wolfpack. 

Wolfpack er den ideelle partner til bogholderiet, fordi du med den nemt kan systematisere og digitalisere din virksomheds udlæg. Det kan spare tid og penge for ledelsen, medarbejderne og virksomhedens bogholderi, fordi Wolfpack gør mange af de bøvlede processer helt strømlinede.

Fleksibel og let udlægsapp for alle.

Læg trygt ud for virksomheden med Wolfpack app. Du får helt automatisk dine penge retur indenfor 24 timer. Opret dig gratis, og prøv Wolfpack gratis i 100 dage uden bindinger.
Slip for manuelt økonomiarbejde

Wolfpack tager sig af udgifterne lige når de opstår, så du trygt og sikkert slipper for manuelt arbejde, fejl og svindel.
Dine udgifter har aldrig været i bedre hænder.