Betalingsstandsning

Denne artikel beskriver betalingsstandsning i Danmark, hvad det indebærer, hvordan og hvornår man kan ansøge om det, samt konsekvenserne af denne proces. Vi vil guide dig gennem alle aspekter af betalingsstandsning, og hvad det betyder for dig og din virksomhed.

Hvad er Betalingsstandsning?

Betalingsstandsning er en midlertidig suspension af en virksomheds eller en persons betalingsforpligtelser i henhold til dansk lov. Denne proces giver virksomheden eller personen tid til at finde en løsning på deres økonomiske problemer og komme ud af gælden. Betalingsstandsning er en beskyttelse mod kreditorer og forhindrer dem i at tage retslige skridt mod skyldneren i perioden med betalingsstandsning.

Hvordan og hvornår kan man ansøge om betalingsstandsning?

En virksomhed eller person kan ansøge om betalingsstandsning, når de er ude af stand til at opfylde deres betalingsforpligtelser, og hvor dette er sandsynligt at føre til konkurs. Ansøgningen skal foretages gennem skifteretten og skal indeholde dokumentation for den økonomiske situation, herunder en redegørelse for selskabets aktiver og passiver, samt en beskrivelse af årsagerne til betalingsvanskelighederne.

Konsekvenser af betalingsstandsning

Betalingsstandsning kan have forskellige konsekvenser for virksomheden eller personen. Nogle af de mest almindelige konsekvenser er:

Omdømme- og kredittab

En betalingsstandsning kan påvirke virksomhedens eller personens omdømme og kreditværdighed, da det signalerer økonomiske problemer. Dette kan gøre det vanskeligt at få finansiering eller indgå nye forretningsaftaler i fremtiden.

Tilsyn af skifteretten

I perioden med betalingsstandsning vil skifteretten udpege en administrator, som vil føre tilsyn med virksomhedens eller personens økonomi. Dette inkluderer at gennemgå regnskaber og træffe beslutninger omkring driften og eventuelle salg af aktiver.

Konkurs

Hvis virksomheden eller personen ikke er i stand til at finde en løsning på deres økonomiske problemer inden for perioden med betalingsstandsning, vil skifteretten kunne indlede en konkursbehandling.

Råd og vejledning ved betalingsstandsning

For at gøre betalingsstandsning så smidig som muligt og minimere de negative konsekvenser er det vigtigt at søge professionel hjælp og rådgivning.

Kontakt en revisor eller advokat

En revisor eller advokat med erfaring inden for betalingsstandsning kan hjælpe dig med at forstå de juridiske og økonomiske konsekvenser af processen og give dig vejledning i, hvad du skal gøre.

Kommunikation med kreditorer

Det er vigtigt at kommunikere proaktivt og ærligt med dine kreditorer både før og under betalingsstandsningen. Dette kan hjælpe med at opretholde gode relationer og gøre det lettere at finde en løsning på dine økonomiske problemer.

Overvej alternativer

Betalingsstandsning kan have betydelige konsekvenser, og det er derfor vigtigt at overveje andre muligheder for at løse dine økonomiske problemer, inden du ansøger om betalingsstandsning. Dette kan omfatte at søge om kreditrådgivning, restrukturere virksomheden eller i visse tilfælde at afvikle aktiver.

Sammenfattende er betalingsstandsning en midlertidig suspension af din virksomheds eller din persons betalingsforpligtelser, og det kan give dig tid til at finde en løsning på dine økonomiske problemer. Dog er det vigtigt at være opmærksom på de konsekvenser, det kan have, og søge professionel rådgivning, før du gør brug af betalingsstandsning som en løsning på dine finansielle udfordringer.

Relateret artikler

Slip for manuelt økonomiarbejde

Wolfpack tager sig af udgifterne lige når de opstår, så du trygt og sikkert slipper for manuelt arbejde, fejl og svindel.
Dine udgifter har aldrig været i bedre hænder.