Årsafslutning

En årsafslutning er den begivenhed på året, hvor virksomheden skal give et klart billede over den økonomiske situation og resultater for det seneste regnskabsår.

Table of Contents

En årsafslutning er den begivenhed på året, hvor virksomheden skal give et klart billede over den økonomiske situation og resultater for det seneste regnskabsår.

Hvad er en årsafslutning?

Du kan ikke komme uden om årsafslutninger. Det er en vigtig begivenhed for virksomheder såvel som organisationer. For det meste er årsafslutningen der, hvor ledelsen gør status for det seneste regnskabsår. Virksomheden opgør sin økonomi og udarbejder derefter sit årsregnskab. 

En årsafslutning omfatter mange opgaver, fx afstemning og justering af bogføringsposter, optælling af fysiske beholdninger samt udarbejdelse af en balance, resultatopgørelse og også revision af regnskabet. Mange lovpligtige krav og frister skal overholdes. Årsregnskabet skal indsendes til Erhvervsstyrelsen inden for en bestemt frist, lige efter afslutningen af regnskabsåret. 

Det er af afgørende betydning for de fleste virksomheder at have en vellykket afslutning på året. For det giver virksomheden mulighed for at vurdere deres økonomiske præstationer og bruge den indsigt til at planlægge fremadrettet. Derfor skal årsafslutningen udføres korrekt og omhyggeligt af en kvalificeret revisor eller bogholder. Det vil sikre dig, at virksomhedens regnskab er præcist, omfattende og ikke mindst korrekt.

Hvornår laver du årsafslutning?

En årsafslutning kommer en gang årligt, når regnskabsåret er afsluttet. De fleste virksomheder følger kalenderåret, men der er dog virksomheder, som vælger at følge en anden 12 måneders regnskabsperiode fx 1. juli 20XX til 30 juni 20XY. 

Den nøjagtige dato for årsafslutningen bliver fastlagt i virksomhedens vedtægter, og afhænger af virksomhedens specifikke regnskabsår. Hvis din virksomheds regnskabsår løber fra 1. juli 20XX til 30 juni 20XY skal årsafslutningen være afsluttet 5 måneder efter regnskabsårets afslutning, hvilket vil være den næstkommende 30. november .

Der kan medføre bøder og andre alvorlige konsekvenser, hvis du og din virksomhed ikke overholder fristerne for årsafslutning. Planlæg og forbered altid din årsafslutning i god tid.

Hvad indeholder en årsafslutning?

En årsafslutning skal indeholde opgørelser og regnskaber, som kan give et samlet overblik over virksomhedens økonomiske situation og resultater. Nedenunder er listet elementer, som bør indgå i en årsafslutning:

  1. Årsregnskab:  En central del af årsafslutningen., som viser virksomhedens økonomiske resultater og positionering for det seneste år. Årsregnskabet indeholder typisk en resultatopgørelse, en balance- og pengestrømsopgørelse.
  2. Noter til årsregnskabet: Detaljerede oplysninger om virksomhedens aktiviteter og de økonomiske resultater. Noterne kan oplyse om regnskabsprincipper, samt beskrive udviklingen i medarbejderantal og finansielle risici.
  3. Ledelsesberetning: Ledelsen kan dele forventninger i forhold til virksomhedens fremtid, samt beskrive virksomhedens aktiviteter. Den kan også indeholde oplysninger om strategi og risikostyring i virksomheden.
  4. Revisionsprotokol: Revisor beskriver sit arbejde og sine vurderinger i forbindelse med årsregnskabet. Der kan både være forbehold og kommentarer, som uddybe virksomhedens økonomiske situation.
  5. Skatteopgørelse: En opgørelse over virksomhedens betaling af skat det seneste år. Skatteopgørelsen kan også indeholde oplysninger om eventuelle skattefradrag eller -fordringer, hvis det er aktuelt..
  6. Momsopgørelse: En opgørelse over den moms, som virksomheden har betalt og modtaget det seneste år. Momsopgørelsen bruges til at beregne, hvor meget virksomheden skal betale i moms eller modtage tilbage i momsrefusion.

En årsafslutning kan også omfatte informationer om fx. ejerforhold, aktieudstedelser og bestyrelsens sammensætning.

Wolfpack kan hjælpe med årsafslutningen

Med Wolfpack appen er det nemt at komme i mål med årsafslutningen. Du kan vælge at bruge Wolfpack til at sætte et digitalt bogførings flow op. Det kan spare tid og gøre dig klar til en effektiv årsafslutning. 

Bliv en del af flokken, og opret din virksomhed nu.

Relateret artikler

Fleksibel og let udlægsapp for alle.

Læg trygt ud for virksomheden med Wolfpack app. Du får helt automatisk dine penge retur indenfor 24 timer. Opret dig gratis, og prøv Wolfpack gratis i 100 dage uden bindinger.
Slip for manuelt økonomiarbejde

Wolfpack tager sig af udgifterne lige når de opstår, så du trygt og sikkert slipper for manuelt arbejde, fejl og svindel.
Dine udgifter har aldrig været i bedre hænder.