Afkastningsgrad

En afkastningsgrad er betegnelsen for et regnskabsmæssigt nøgletal. Afkastningsgraden viser, hvor stort et overskud en virksomhed har formået at generere ud fra den kapital, der er blevet investeret i virksomheden. En god afkastningsgrad skal helst ligge over markedsrenten.

Hvad er afkastningsgrad?

Afkastningsgrad er et økonomisk nøgletal, som viser din virksomheds evne til at generere overskud i forhold til den investerede kapital. Den mest almindelige måde at beregne afkastningsgraden på er ved at dividere resultatet efter skat med den samlede kapital, der er investeret i virksomheden. 

Afkastningsgraden vil vise, hvor meget overskud din virksomhed har genereret pr. investeret krone. Jo højere afkastningsgraden er, desto bedre er det, for det indikerer, at din virksomhed er i stand til at generere et højt afkast på den investerede kapital.

Husk, at afkastningsgraden vil variere fra virksomhed til virksomhed og fra branche til branche. Derfor bør du altid sammenligne afkastningsgraden for din virksomhed med andre konkurrerende virksomheder i samme branche for at kunne vurdere, om din afkastningsgrad er god eller dårlig.

Formel for afkastningsgrad

Jo højere afkastningsgraden er, des bedre for dig og dine investorer, da det indikerer, at din virksomhed er i stand til at generere et højt afkast på den investerede kapital. 

Formlen for beregning af afkastningsgraden i procent kan skrives således:

 • Afkastningsgrad = Resultat efter skat / Samlet kapital x 100%

Hvor resultatet efter skat er virksomhedens overskud efter skat, er den samlede kapital den samlede investering i virksomheden, inklusive egenkapital og fremmedkapital. Når du multiplicerer resultatet efter skat med 100%, bliver afkastningsgraden omdannet til en procentvis værdi, som du kan bruge til sammenligning med andre virksomheder og branchestandarder. 

Sådan beregner du afkastningsgrad

Vil du beregne afkastningsgraden, skal du følge disse fire trin:

 1. Find resultatet efter skat i virksomhedens årsregnskab. Dette tal kan normalt findes på virksomhedens resultatopgørelse.
 2. Find den samlede kapital i virksomhedens årsregnskab. Dette tal kan normalt findes på virksomhedens balance.
 3. Divider resultatet efter skat med den samlede kapital for at finde afkastningsgraden.
  Afkastningsgrad = Resultat efter skat / Samlet kapital
 4. Gange resultatet med 100% for at få afkastningsgraden i procent.
  Afkastningsgrad = (Resultat efter skat / Samlet kapital) x 100%

Hvis din virksomhed har et resultat efter skat på 500.000 kr og en samlet kapital på 2.000.000 kr, vil afkastningsgraden være:

 • Afkastningsgrad = (500.000 / 2.000.000) x 100% = 25%

Det betyder, at din virksomhed har en afkastningsgrad på 25%, hvilket indikerer, at virksomheden er i stand til at generere 25 øre af overskud for hver krone, der er blevet investeret i virksomheden.

Kend en god afkastningsgrad

Det siger næsten sig selv, at jo højere afkastningsgrad, des bedre er en virksomhed til at generere et højt afkast på den investerede kapital. Men hvor god en afkastningsgrad er, afhænger også af faktorer som branche, virksomhedsstørrelse og vækststrategi.

I en type branche kan en afkastningsgrad på 15-20% være god, mens en afkastningsgrad på mindre end 10% sagtens kan være acceptabel i en anden branche. 

Husk derfor på, at høj afkastningsgrad ikke nødvendigvis indikerer, at virksomheden er succesfuld på lang sigt. Det kan blot være et resultat af midlertidige, gunstige forhold eller økonomisk manipulation.

Et godt råd er at sammenligne en virksomheds afkastningsgrad med andre virksomheder i samme branche, gerne over tid så du kan vurdere, om afkastningsgraden er god eller dårlig. Samtidig skal andre økonomiske nøgletal, fx likviditetsgrad, soliditetsgrad og omsætningshastighed, tages med i betragtning for at få et nuanceret billede af en virksomheds økonomiske præstation og position.

Forskelle på afkastningsgrad og overskudsgrad

Afkastningsgrad og overskudsgrad er to forskellige økonomiske nøgletal. De bruges begge til at vurdere en virksomheds økonomiske præstation, selvom de måler forskellige ting:

 • Afkastningsgrad måler virksomhedens evne til at generere overskud på den samlede kapital, som er investeret i virksomheden, inklusiv egenkapital og fremmedkapital. 
 • Overskudsgrad måler virksomhedens evne til at generere overskud på salget, fx hvor meget overskud virksomheden tjener på hver krone, der sælges. 

Begge nøgletal er vigtige, når du skal vurdere en virksomheds økonomiske præstation. Derfor bør du altid sammenholde de to tal for at få et fuldkomment billede af virksomhedens økonomiske præstation.

Relateret artikler

Fleksibel og let udlægsapp for alle.

Læg trygt ud for virksomheden med Wolfpack app. Du får helt automatisk dine penge retur indenfor 24 timer. Opret dig gratis, og prøv Wolfpack gratis i 100 dage uden bindinger.
Slip for manuelt økonomiarbejde

Wolfpack tager sig af udgifterne lige når de opstår, så du trygt og sikkert slipper for manuelt arbejde, fejl og svindel.
Dine udgifter har aldrig været i bedre hænder.