Aconto

Aconto er betegnelsen for en delbetaling eller forudbetaling på et større beløb. Forbrug af el, vand og varme bliver typisk betalt aconto. Når du betaler en acontoregning, dækker din udgift et forventet forbrug fx i løbet af et år. Typisk vil sidste acontoregning blive reguleret på basis af dit faktiske forbrug pågældende år.

Hvad er acconto?

Aconto er en term, som refererer til en delbetaling eller en forudbetaling af et større beløb, som skal indfries over tid.

En virksomhed kan vælge at sende en acontofaktura til en kunde, som ønsker en delbetaling for et produkt eller en ydelse. Virksomheden skal derfor sende kunden acontofakturaer, indtil det fulde beløb er blevet betalt. Denne  type faktura skal give kunden et overblik over både det totale beløb og det beløb, som kunden skal betale aconto.

Aconto kan også bruges som et estimat af en fremtidig betaling. Således vælger mange elleverandører at sende deres kunder en acontoregning, som er baseret på et estimeret elforbrug for en given periode. Når det faktiske elforbrug er kendt af elleverandøren, bliver næstkommende acontoregning reguleret.

Hvad er “almindelig” aconto?

“Almindelig” aconto henviser til en månedlig acontobetaling. Det er den betaling, som borgere, virksomheder og organisationer foretager til en udbyder af forsyningstjenester, fx el, vand og gas, eller til en udlejer af en ejendom.

En “almindelig” acontobetaling er baseret på et estimat eller et skøn over et forventet forbrug i en given periode, fx en måned eller et kvartal. Normalt bliver acontobetalingen justeret af udbyder, når det faktiske forbrug er registreret. Herefter vil reguleringen typisk ske på næstkommende opkrævning fra udbyder. 

Husk, at “almindelig” aconto altid kan variere afhængigt af dit faktiske forbrug og din aftale med udbyder.

Hvad dækker aconto over?

Aconto dækker normalt over en opkrævning, som er baseret på et skøn over et forventet forbrug af et produkt eller en ydelse, som kunden endnu ikke har fået leveret eller har brugt i fuldt omfang. Således dækker en acontobetaling over et forskud på et forventet forbrug.
Acontobetalinger bruges også inden for finansiel rapportering, hvor aconto dækker over skønsmæssige eller midlertidige betalinger, som foretages i forbindelse med forskellige udgifter eller indtægter.

En acontobetaling kan altid justeres, når den faktiske mængde af forbrug eller udgift er kendt, og som følge heraf vil næstkommende betaling afspejle det faktiske forbrug eller den nøjagtige udgift.

Sådan fastsætter du acontobeløb

Et acontobeløb for en elregning vil typisk blive estimeret ud fra et forventet forbrug af elektricitet. Beregningen vil typisk blive baseret på en måneds eller et kvartals forbrug.

For at fastsætte acontobeløbet for en lejekontrakt kan du beregne det forventede samlede årlige lejebeløb og derefter opdele dette beløb med antallet af måneder i lejeperioden.

Acontobeløbet kan løbende justeres, hvis det skønnede forbrug eller udgift ændrer sig. Således kan en virksomhed, der udvider sine aktiviteter og bruger mere strøm eller vand, forvente at modtage en acontoregning, hvor beløbet er opjusteret. På samme måde kan en udlejer, der foretager renoveringer på ejendommen, også opjusterer lejeprisen.

Relateret artikler

Fleksibel og let udlægsapp for alle.

Læg trygt ud for virksomheden med Wolfpack app. Du får helt automatisk dine penge retur indenfor 24 timer. Opret dig gratis, og prøv Wolfpack gratis i 100 dage uden bindinger.