25. April 2023 Af Werner ValeurAvatar photo

Se Wolfpacks dashboarddesign og få mine overvejelser bag

Alle SaaS-virksomheder ønsker et lækkert dashboard, der kan tiltrække brugere og illustrere, hvor elegant et softwareprodukt man har udviklet. Desværre ender dashboardet hyppigt langtfra der, hvor det giver mening, og så brugeren får glæde af indholdet. I forbindelse med udviklingen og opsætningen af vores eget dashboard til udlægshåndterings-appen Wolfpack har vi formuleret nogle principper, der viser de valg, vi har taget med afsæt i seks standarder, et godt dashboard skal leve op til.

Dashboard som begreb stammer fra en hestevogn!

 Originally, the word dashboard applied to a barrier of wood or leather fixed at the front of a horse-drawn carriage or sleigh to protect the driver from mud or other debris “dashed up” (thrown up) by the horses’ hooves” – med andre ord skulle det sikre, at kusken ikke fik skidt på sig fra hesten.

I dag er et dashboard dog noget helt andet og som regel forbundet med det overblik, man får, når man logger ind i et SaaS-produkt. Her er de vigtigste funktioner og genveje samlet. Nedenfor har jeg oplistet seks områder, som man skal fokusere på, når man sammensætter sit eget dashboard, på baggrund af hvordan vi i Wolfpack har valgt at gøre det.

billed af dashboard

1. Dit dashboard skal være enkelt og intuitivt

Hovedfokusset, da vi designede Wolfpacks dashboard, var at opnå enkelhed og et begrænset antal funktioner, grafer og genveje. Derfor ser vores dashboard således ud:

CleanShot 2023 01 17 at 22.58.09@2x 1536x741 1 - Wolfpack - Se Wolfpacks dashboarddesign og få mine overvejelser bag

Hermed får administratoren og bogholderen et let og ligetil overblik. Hvad angår de medarbejdere, som også anvender vores produkt, vil de aldrig se dashboardet, da de kun har adgang til appen. Vi har besluttet, at chefen og bogholderen har større krav til den mængde data, de skal have indsigt i, hvorfor det giver god mening at samle det i et dashboard sammenkoblet på en administrationsmodel, som tilgås fra computeren.

2. Et illustrativt dashboard er god markedsføring

Alle med respekt for sig selv vil anvende et dashboard i deres markedsføring, eftersom det på en enkel måde fortæller, hvad man laver, og hvordan produktet ser ud, når man bliver kunde. Derfor har vi i Wolfpack lagt vægt på at lade vores farver og fonte gå igen i dashboardet, så det på en stilfuld måde viser, at vi har styr på designet og brugervenligheden.

3. Det skal være flot, fordi du ser meget på det

Selvom nogle måske vil hævde, at skønhed ikke er det vigtigste, er det efter min mening vigtigt nok til, at man skal afsætte tid til at gøre dashboardet indbydende. Det skal være flot og lækkert! Derfor har vi også prioriteret det æstetiske og udformet vores eget graf-design, så det afspejler resten af vores brand.

4. Indholdet skal være anvendeligt, så kun det mest nødvendige placeres her

Her er der mange, som falder i: De klistrer simpelthen alverdens ting på dashboardet, så man ender med et virvar af grafer og ligegyldigheder. Hold designet stramt og nøjes med det væsentlige. Så får du det overblik, du i sidste ende gerne vil give til dine brugere. Eftersom Wolfpack er et helt nyt produkt, er der ikke mange grafer og meget indhold i første udgave af vores dashboard, men det, som vises, er relevant for brugeren at få overblik over.

5. Genveje til de mest anvendte funktioner gør det hurtigt og nemt

Ligesom chaufføren i en bil skal du have nem adgang til de ting, du bruger ofte. Samtidig skal de være lette at betjene. I Wolfpack har vi således også fokuseret på de enkle genveje og knapper til det vigtigste. Menuen er lige ved hånden, og vi har derfor kunnet reducere antallet af genveje på selve dashboardet. Dem finder man i stedet i menuen.

6. Det skal være fleksibelt og kunne tilpasses, i takt med at programmet udvikler sig

Ens SaaS-app udvikler sig hele tiden, så husk at holde dig for øje, at der skal være plads til fremtidens funktioner, og at du skal kunne foretage tilpasninger. En vild drøm er, at man kan installere ”widgets”, men det er krævende, så de fleste vælger at udpege de væsentligste funktioner og placere de knap så vigtige i menuen. Når det er sagt, kan en tilpasning fra bruger til bruger kun give mening, hvis disse har meget forskellige behov og dermed forskellige ønsker til selve opsætningen. I den første version af Wolfpack har vi således ikke mulighed for at justere fra bruger til bruger, da vi har vurderet, at de fleste med den nuværende funktionalitet har de samme præferencer.