16. June 2023 Af Benjamin RaunAvatar photo

Krav til faktura – Alt, hvad du behøver at vide

Når det kommer til fakturering, er det vigtigt at overholde visse krav og standarder for at sikre juridisk gyldige dokumenter og smidig økonomisk administration. En faktura er et centralt element i ethvert forretningsforhold, da den dokumenterer salg af varer eller ydelser og indeholder vigtige oplysninger om transaktionen. I denne artikel vil vi dykke ned i de krav, der er forbundet med fakturaer, og hvordan du kan sikre, at dine fakturaer er i overensstemmelse med lovgivningen.

Indholdsfortegnelse

En faktura er mere end bare en opgørelse af beløb og betalingsoplysninger. Det er en formel erklæring, der skal indeholde nøjagtige og specifikke oplysninger for at være gyldig. Fakturaoplysningerne skal sikre, at både afsender og modtager har de nødvendige oplysninger til at foretage betalingen og føre regnskab korrekt. Nogle af de vigtigste fakturaoplysninger, der bør være med på enhver faktura, omfatter:

 1. Afsenderoplysninger: Virksomhedens navn, adresse og kontaktinformationer.
 2.  Modtageroplysninger: Modtagerens navn, adresse og kontaktoplysninger.
 3. Fakturanummer: Et unikt nummer, der identificerer fakturaen.
 4.  Fakturadato: Datoen, hvor fakturaen er udstedt.
 5. Betalingsfrist: Angiver den dato, hvor betalingen skal være modtaget.
 6. Beskrivelse af varer/ydelser: En detaljeret beskrivelse af de solgte varer eller ydelser.
 7.   Pris og mængde: Enhedspris, antal og den samlede fakturabeløb.
 8.  Momsinformation: Angivelse af momsbeløb og momssats, hvis relevant.
 9.  Betalingsoplysninger: Bankkontonummer, betalingsmetode osv.

Krav til fakturaoplysninger i henhold til lovgivning:

Udover de generelle oplysninger er der også lovmæssige krav til fakturaer, som varierer fra land til land. Det er vigtigt at være opmærksom på de specifikke krav, der gælder i dit land eller den jurisdiktion, hvor din virksomhed opererer. Nogle almindelige krav inkluderer:

Momsregistreringsnummer: Hvis din virksomhed er momsregistreret, skal dit momsregistreringsnummer angives på fakturaen.

Juridiske oplysninger: Afhængigt af landet kan der være specifikke juridiske oplysninger, der skal medtages, f.eks. CVR-nummer eller selskabsregistreringsnummer.

For at undgå juridiske problemer og unødvendige forsinkelser er det vigtigt at overholde de juridiske krav til fakturaer. Hvis en faktura er mangelfuld eller forkert, kan det have konsekvenser som forsinket betaling eller endda tvister. Nogle af de konsekvenser, der kan opstå som følge af mangelfulde eller forkerte fakturaer, inkluderer:

 Forsinket betaling: Hvis din faktura ikke overholder de krævede oplysninger, kan det forsinke betalingsprocessen, da modtageren kan have behov for yderligere oplysninger eller klarlægning.

Skatte- og momsproblemer: Forkerte oplysninger eller manglende momsoplysninger kan føre til skatte- og momsproblemer for både afsender og modtager.

Bøder og sanktioner: I nogle tilfælde kan myndighederne pålægge bøder eller sanktioner for manglende overholdelse af fakturakravene.

Når det kommer til fakturaer udstedt af privatpersoner, kan kravene være forskellige fra erhvervskunder. Da privatpersoner normalt ikke er momsregistrerede, er der færre krav til oplysninger. Dog er det stadig vigtigt at inkludere følgende oplysninger på en faktura udstedt af en privatperson:

 1.  Privatpersonens navn og adresse.
 2.  Fakturadato.
 3. Beskrivelse af varer/ydelser.
 4. Pris og mængde.
 5. Eventuelle betalingsoplysninger, f.eks. bankkontonummer.

At have en effektiv faktureringsproces er afgørende for enhver virksomhed. Det sikrer, at du får betaling for dine produkter eller tjenester og opretholder en sund økonomisk administration. I denne artikel vil vi se nærmere på kravene til fakturaer med og uden moms, hvad en kreditnota er, fordelene ved automatisering af fakturering og hvordan man undgår problemer i forbindelse med fakturering.

Der er situationer, hvor du ikke skal opkræve moms på en faktura. Dette kan omfatte salg til kunder med andre momsmæssige specifikationer, eksempelvis salg til andre virksomheder i EU mv. eller salg af momsfrie varer eller tjenester. Når du udsteder fakturaer uden moms, skal du stadig overholde visse krav, herunder:

 1. Afsender- og modtageroplysninger: Navne, adresser og kontaktoplysninger for både afsender og modtager.
 2.  Fakturanummer: Et unikt nummer til at identificere fakturaen.
 3.  Fakturadato: Datoen for fakturaudstedelse.
 4.  Beskrivelse af varer/ydelser: En detaljeret beskrivelse af de solgte varer eller ydelser.
 5. Pris og mængde: Enhedspris, antal og den samlede fakturabeløb.

 Eventuelle andre oplysninger, der er relevante for den specifikke transaktion.

Når du opkræver moms på en faktura, skal du overholde yderligere krav for at være i overensstemmelse med momslovgivningen. Disse krav kan variere afhængigt af dit lands lovgivning, men typiske krav inkluderer:

 1.  Momsregistreringsnummer: Din virksomheds momsregistreringsnummer skal inkluderes på fakturaen.
 2. Momsbeløb og momssats: Angivelse af det beregnede momsbeløb og den anvendte momssats.
 3. Eventuelle andre krævede momsoplysninger ifølge lokal lovgivning.

En kreditnota er en faktura, der korrigerer en tidligere udstedt faktura. Den bruges typisk, når der er behov for at ændre beløbet, korrigere en fejl eller refundere en betaling. Kreditnotaer skal indeholde de samme krævede oplysninger som en faktura og skal tydeligt angive den korrekte justering, der foretages.

Automatisering af faktureringsprocessen kan være en effektiv måde at optimere dine administrative opgaver på. Ved at anvende faktureringsprogrammer og systemer kan du spare tid, reducere fejl og forbedre produktiviteten. Nogle af fordelene ved automatisering af fakturering inkluderer:

 • Tidsbesparelse: Automatisering eliminerer manuelle opgaver, hvilket sparer tid og ressourcer.
 • Reduceret risiko for fejl: Automatisering minimerer risikoen for menneskelige fejl, der kan forekomme i manuelle processer.
 • Hurtigere betalinger: Automatiserede faktureringsprocesser kan fremskynde betalingscyklussen, hvilket fører til hurtigere betalinger og forbedret likviditet.

Faktureringsproblemer kan have negative konsekvenser for din virksomhed, så det er vigtigt at være proaktiv for at undgå dem. Nogle almindelige problemer i forbindelse med fakturering inkluderer forsinkede betalinger, manglende eller forkerte oplysninger og uoverensstemmelser mellem fakturaer og kontrakter. For at undgå fejl i faktureringen og minimere risikoen for problemer kan du:

 •   Implementere automatiserede faktureringsløsninger: Automatisering hjælper med at reducere fejl og sikre nøjagtige fakturaer.
 •  Udvikle klare faktureringsprocedurer: Definer klare procedurer for fakturering og sørg for, at medarbejdere er bekendt med dem.
 • Foretag dobbelttjek og revision: Gennemgå og verificer fakturaoplysninger, inden de sendes til kunderne.

Wolfpack kan hjælpe med at holde styr på, hvis du i nogen sammenhænge har haft udlæg forbundet med dit salg, så kan du bogføre udlægget via Wolfpack, således at du husker at få det med på din faktura når du fakturerer dine kunder.

En faktura er en afgørende del af forretningsprocessen, og det er vigtigt at sikre, at dine fakturaer overholder de nødvendige krav for at undgå juridiske og økonomiske problemer. Vær opmærksom på de specifikke krav til fakturaer i dit land og sørg for, at dine fakturaer indeholder alle de nødvendige oplysninger. Mangelfuld eller forkerte fakturaer kan føre til forsinket betaling og andre uønskede konsekvenser. Ved at overholde kravene til fakturaer kan du sikre en smidig og effektiv økonomisk administration for din virksomhed.