15. June 2023 Af Benjamin RaunAvatar photo

Hobbyvirksomhed – Hvad du skal vide om Skat, CVR og Bogføring:

Hobbyvirksomheder er blevet mere og mere populære i Danmark de seneste år. Mange mennesker ønsker at starte deres egen virksomhed som en hobby eller som en måde at tjene ekstra penge på. Men før man starter en hobbyvirksomhed, er det vigtigt at forstå de relevante skatte- og regnskabsmæssige regler og krav, der er forbundet med at have en virksomhed. 

I denne artikel vil vi give en grundig gennemgang af de vigtigste ting, man skal vide om at eje og drive en hobbyvirksomhed.

Indholdsfortegnelse

En hobbyvirksomhed er en mindre virksomhed, der drives af en person som en hobby eller som en ekstra indkomstkilde ved siden af et almindeligt job. Hobbyvirksomheder er ofte små og opererer på en langt lavere skala end store erhvervsvirksomheder. De sælger ofte kun et fåtal af produkter eller tjenester og kan drives fra hjemmet eller et mindre kontor.

Forskellen mellem en hobbyvirksomhed og en erhvervsvirksomhed er, at en hobbyvirksomhed ikke er et hovederhverv for personen, der driver virksomheden. En hobbyvirksomhed er typisk en mindre virksomhed, som er drevet af passion og interesse, og hvor fortjenesten ikke er det primære formål.

En hobbyvirksomhed betragtes som en erhvervsmæssig virksomhed, når den opfylder visse kriterier. Disse kriterier omfatter:

  • Hyppighed: Hvis en person driver virksomheden regelmæssigt og hyppigt, kan det betragtes som en erhvervsmæssig virksomhed.
  • Profitabilitet: Hvis en person tjener en regelmæssig indkomst fra sin hobbyvirksomhed, kan det betragtes som en erhvervsmæssig virksomhed.
  •   Ambitionsniveau: Hvis en person har ambitioner om at udvide sin hobbyvirksomhed og gøre den til en større virksomhed, kan det betragtes som en erhvervsmæssig virksomhed.

Hvis en hobbyvirksomhed bliver betragtet som en erhvervsvirksomhed, vil det få skattemæssige og regnskabsmæssige konsekvenser. Virksomheden vil blive pålagt at følge de samme skatte- og momsregler som en almindelig erhvervsvirksomhed. Der vil også være krav til at oprette en CVR-registrering og de regler der følger for denne registrering.

Som hobbyvirksomhedsejer er det vigtigt at have styr på bogføring og fakturering, selvom kravene ikke er lige så strenge som for en erhvervsvirksomhed. Her er nogle vigtige regler og krav for hobbyvirksomheder i forhold til bogføring og fakturering:

Som hobbyvirksomhedsejer skal du føre regnskab over dine indtægter og udgifter, så du har et overblik over din økonomi. Du skal også gemme dine bilag og kvitteringer, så du kan dokumentere dine udgifter og fradrag, hvis Skat skulle kræve det. Der er ikke nogen bestemt bogføringsmetode, du skal følge, men det kan være en god idé at bruge et regnskabsprogram eller en simpel regneark for at holde styr på dine tal.

Hvis du sælger varer eller ydelser til andre virksomheder eller privatpersoner, skal du udstede en faktura. Der er ikke nogen specifik fakturakrav for hobbyvirksomheder, men du skal stadig inkludere visse oplysninger på din faktura. Disse inkluderer normalt:

  •  Navn og adresse på din hobbyvirksomhed
  •   Navn og adresse på din kunde
  •    Fakturanummer og udstedelsesdato
  •   En beskrivelse af de varer eller ydelser, du har leveret
  •   Beløbet for de varer eller ydelser, du har leveret
  •   Momsbeløbet, hvis du er momsregistreret
  •   Hvordan man opretter en faktura i en hobbyvirksomhed:

Du kan oprette fakturaer manuelt ved hjælp af en skabelon eller bruge et online faktureringsprogram. Hvis du bruger en skabelon, skal du sørge for at inkludere alle de nødvendige oplysninger, som beskrevet ovenfor. Hvis du bruger et faktureringsprogram, vil programmet automatisk inkludere de nødvendige oplysninger for dig.

Når man har en hobbyvirksomhed, er det ikke altid nødvendigt at registrere den i CVR-registret. Hvis man ikke forventer at omsætte for mere end 50.000 kr. på sin hobbyvirksomhed om året, behøver man ikke at registrere sig i CVR-registret. Det betyder også, at man ikke behøver at opkræve moms på sine varer eller tjenester.

Hvis man forventer at omsætte mere end 50.000 kr. på sin hobbyvirksomhed om året, skal man registrere sig i CVR-registret og betale moms af sine varer og tjenester. Det betyder også, at man skal udføre korrekt bogføring for sin virksomhed og sørge for at opfylde skattemæssige krav.

For at registrere sin hobbyvirksomhed i CVR-registret skal man gå ind på Erhvervsstyrelsens hjemmeside og oprette en virksomhed. Man skal angive virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer, hvis man allerede har et. Hvis man ikke har et CVR-nummer, vil man modtage et, når man har oprettet sin virksomhed.

Når man har en hobbyvirksomhed, skal man overholde visse skattemæssige krav.

Hobbyvirksomheder skal også betale skat af deres overskud. Det betyder, at man skal indberette sit overskud til SKAT og betale skat af det. Man kan også trække visse udgifter fra, såsom indkøb af materialer eller udstyr, fra sin skat. Det er dog vigtigt at huske, at man kun kan trække udgifter fra, som er direkte relateret til virksomhedens drift

Årets overskud i din hobbyvirksomhed indberettes til SKAT sammen med din personlige selvangivelse.

I denne artikel har vi været igennem hvad der definerer en hobbyvirksomhed. Heriblandt hvilke skattemæssige forhold der er som man skal være opmærksom på, og hvilke rammer man skal holde sig indenfor, for at ens virksomhed kan defineres som en hobbyvirksomhed.