14. June 2023 Af Benjamin RaunAvatar photo

Den nye bogføringslov – alt du behøver at vide.

Selve bogføringsloven trådte i kraft 1. juli 2022, men flere dele af loven træder først i kraft på senere tidspunkter, heriblandt kravene om hvornår man som virksomhed skal bogføre efter den nye bogføringslov i et digitalt regnskabssystem. Nedenfor vil vi komme ind på de krav du skal opfylde i din virksomhed, hvornår du skal opfylde dem og hvordan.

Den nye bogføringslov sætter i sin helhed krav til hvilke systemer du som virksomhed anvender til din bogføring. Ydermere sætter den også krav til hvordan du opbevarer dine bilag, og at du skal bogføre dine bilag digitalt. 

Du skal efter den nye bogføringslov anvende et godkendt regnskabssystem, som lever op til kravene. Heri ligger blandt andet de nyere og mere digitale regnskabssystemer, såsom e-conomic, Dinero, Billy og Uniconta mfl. 

Bogføringsloven lægger derfor i sin helhed op til, at du som virksomhed, er mere løbende ajour med din bogføring, og ligeledes klarer al bogføring digitalt. På den måde vil det også være nemmere at kontrollere dine bilag ved en eventuel kontrol, og man får flyttet virksomheder væk fra excelsheets og direkte over i et godkendt regnskabssystem. Formålet er at højne kvaliteten.

Krav til bogføringssystemer: Definition, lovgivning og overvejelser

Et velfungerende bogføringssystem er afgørende for enhver virksomheds økonomiske styring og overholdelse af regler og forskrifter. I denne artikel vil vi udforske kravene til bogføringssystemer, herunder definitionen af et bogføringssystem, kravene i henhold til den nye bogføringslov og vigtige overvejelser, når man vælger et bogføringssystem.

 

Et bogføringssystem er en struktureret metode til registrering, organisering og opbevaring af økonomiske transaktioner i en virksomhed. Det omfatter processer og procedurer, der sikrer nøjagtig og pålidelig dokumentation af indtægter, udgifter, aktiver og passiver. Et effektivt bogføringssystem giver et klar og opdateret billede af virksomhedens økonomiske situation og muliggør korrekt rapportering og regnskabsaflæggelse.

Den nye bogføringslov, der er trådt i kraft, fastsætter visse krav til bogføringssystemer i Danmark. Nogle af de vigtigste krav inkluderer:

Retvisende og pålidelig: Bogføringssystemet skal kunne producere retvisende og pålidelige regnskabsoplysninger. Det skal afspejle virksomhedens økonomiske situation korrekt og uden fejl eller manipulation.

Dokumentation: Alle økonomiske transaktioner skal dokumenteres og bevares i en passende periode. Dokumentationen skal være klar, dateret, nummereret og korrekt beskrevet for at muliggøre kontrol og revision.

Tilgængelighed: Bogføringssystemet skal være tilgængeligt for de ansvarlige personer og eventuelle revisorer eller myndigheder, der har ret til at inspicere eller kontrollere regnskabsdata.

Opbevaring: Regnskabsmaterialet skal opbevares i en passende periode i overensstemmelse med gældende lovgivning. Elektronisk opbevaring er tilladt, men der skal tages hensyn til kravene til datasikkerhed og -integritet.

Når man vælger et bogføringssystem til sin virksomhed, er der flere vigtige overvejelser:

Lovmæssig overholdelse: Sørg for, at det valgte bogføringssystem opfylder kravene i den nye bogføringslov og andre relevante regler og forskrifter.

Brugervenlighed: Vælg et bogføringssystem, der er nemt at bruge og forstå for dig og dit team. Det bør have en intuitiv grænseflade og tilbyde nødvendig funktionalitet til dine specifikke behov.

Skalerbarhed: Overvej, om bogføringssystemet kan håndtere din virksomheds fremtidige vækst og øgede transaktionsvolumen. Det skal være i stand til at imødekomme dine behov, når virksomheden udvides.

Integration: Hvis du bruger andre økonomisystemer eller værktøjer, såsom lønadministration eller faktureringssoftware, bør du sikre dig, at bogføringssystemet kan integreres sømløst med disse systemer for at sikre effektiv dataoverførsel og -sammenhæng.

Support og opdateringer: Tjek, om der tilbydes tilstrækkelig support fra udbyderen af bogføringssystemet, og om der løbende udgives opdateringer og rettelser til at sikre systemets pålidelighed og overholdelse af lovgivningen.

Som virksomhed er der nogle deadlines du skal forholde dig til. 

Beskrivelse af bogføringsprocedue

Kravet til beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedure er det første element du som virksomhed skal have styr på.Alle virksomheder skal efterleve kravet i virksomhedens førstkommende regnskabsår, som starter efter 1. oktober 2022. De fleste virksomheder som har indkomstår som regnskabsår, skal leve op til kravet 1. januar 2023 om at udføre og opbevare en bogføringsbeskrivelse.

Bogføringsbeskrivelsen skal indeholde beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedurer, herunder procedurer for transaktioners løbende registrering samt opbevaring og hvem der er ansvarlig for registreringerne. 

Selve bogføringsbeskrivelsen finder man på erhvervsstyrelsen, hvor der ligger en skabelon man kan udfylde. Find den ved at følge linket her.

Anvendelse af digitalt regnskabssystem og digital bogføring. 

Alle virksomheder i regnskabsklasse B, C og D skal forventeligt fra 1. juli 2024 leve op til kravene om at bogføre digitalt.

Alle virksomheder i regnskabsklasse A og med en omsætning på over 300.000 kr., skal forventeligt fra 1. januar 2026 leve op til kravene om at bogføre digitalt.  

Wolfpack er et digitalt værktøj som hjælper din virksomhed med at holde styr på sine udlæg.
På den måde kan du nemt tilføje Wolfpack til din virksomheds bogføring. Wolfpack lever i øvrigt også op til reglerne om den nye bogføringslov ift. At opbevare dine bilag digitalt.