Årsregnskabsloven

En grundig gennemgang af Årsregnskabsloven og dens betydning for danske virksomheder

Artiklen giver en dybdegående forståelse af Årsregnskabsloven og dens betydning for danske virksomheder. Den indeholder også en detaljeret gennemgang af lovens indhold og krav, herunder årsregnskabets elementer, regnskabsklasser og offentliggørelseskrav.

Hvad er Årsregnskabsloven?

Årsregnskabsloven er en dansk lov, der regulerer danske virksomheders udarbejdelse og offentliggørelse af årsregnskaber. Loven indeholder regler om, hvordan årsregnskaber skal udformes, hvilke oplysninger de skal indeholde, og hvordan de skal offentliggøres. Årsregnskabsloven har til formål at sikre, at virksomheders økonomiske forhold præsenteres på en klar, sammenhængende og retvisende måde, så interessenter som aktionærer, kreditorer, ansatte og offentligheden kan få indsigt i virksomhedens økonomiske situation.

Årsregnskabets elementer

Årsregnskabsloven indeholder bestemmelser om, hvilke elementer et årsregnskab skal indeholde.

De grundlæggende elementer er:

 • Balance: En oversigt over virksomhedens aktiver og passiver på regnskabsdagen.
 • Resultatopgørelse: En oversigt over virksomhedens indtægter og omkostninger i regnskabsperioden.
 • Pengestrømsopgørelse: En oversigt over virksomhedens pengestrømme i regnskabsperioden.
 • Noter: Yderligere oplysninger og beskrivelser, der er nødvendige for at forstå regnskabet.
 • Ledelsesberetning: En beskrivelse af virksomhedens udvikling, resultater og forventninger samt en redegørelse for virksomhedens væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer.

Regnskabsklasser

Årsregnskabsloven opdeler virksomheder i forskellige regnskabsklasser, afhængigt af deres størrelse og økonomiske betydning.

Disse klasser er:

 • Klasse A: Mindre virksomheder med begrænsede krav til regnskabsoplysninger.
 • Klasse B: Små virksomheder med noget højere krav til regnskabsoplysninger.
 • Klasse C: Mellemstore virksomheder med mere omfattende krav til regnskabsoplysninger.
 • Klasse D: Store virksomheder med de mest omfattende krav til regnskabsoplysninger.

Kravene til årsregnskabets indhold og detaljeringsgrad varierer afhængigt af virksomhedens regnskabsklasse.

Skift mellem regnskabsklasser

En virksomhed kan skifte regnskabsklasse, hvis dens størrelse og økonomiske betydning ændrer sig. Skiftet skal dog godkendes af virksomhedens ledelse og eventuelle revisorer.

Offentliggørelseskrav

Årsregnskabsloven stiller krav til virksomheders offentliggørelse af deres årsregnskaber. Loven skelner mellem to hovedtyper af offentliggørelseskrav:

 1. Fuld offentliggørelse af årsregnskabet: Dette krav gælder for virksomheder i regnskabsklasse C og D. De skal offentliggøre deres årsregnskab, ledelsesberetning, revisionspåtegning og eventuelle supplerende oplysninger i Erhvervsstyrelsens it-system kaldet “Regnskabsindberetningsportalen”.
 2. Begrænset offentliggørelse af årsregnskabet: Dette krav gælder for virksomheder i regnskabsklasse A og B. De skal kun offentliggøre en forkortet udgave af deres årsregnskab, som indeholder de vigtigste oplysninger om virksomhedens økonomiske situation.

Uanset regnskabsklasse har virksomhederne pligt til at offentliggøre deres årsregnskaber senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning.

Relateret artikler