Wolfpacks app til effektiv håndtering af udgifterne

Digitaliser, godkend, og få overblik på farten

Simple medarbejderudlæg

Når en medarbejder lægger ud på vegne af firmaet, tages blot et billede af kvitteringen, som sammen med beløbet sendes til automatisk eller manuel godkendelse.


Medarbejderen har fuldt overblik over udlagt beløb og status for godkendelse, direkte i appen.

Læs mere om hvordan udlæg foregår med Wolfpack

Problemfrie køb på firmakort

Hvis butikken ikke tilbyder digitale kvitteringer får du en notifikation igennem Wolfpacks app, og bliver bedt om at fotografere kvitteringen, når kortet er blevet brugt.


Købet og bilaget matches op, så udgiften kan bogføres korrekt ved afregning med kortudstederen.

Læs mere om firmakort fra Wolfpack

Godkendelse og overblik på farten

Hvis en udgift skal godkendes manuelt, får de relevante godkendere besked i appen, og kan let og hurtigt godkende på farten.

Bogholder, CFO, økonomichef og andre relevante brugere får overblik over udgifterne i de afdelinger, virksomheder og for de kunder, de er ansvarlige, lige i lommen.

Komplet overblik på computeren for bogholder og økonomichef

Vi har lavet et reservat til bogholdere, som samler alle kunder, tilkoblede virksomheder og forskellige afdelinger under ét login. Det er her at bilag bogføres og hvor administrationen sker.

Ulvereservatet tilgås fra computeren.

Læs mere om Ulvereservatet her